โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมโครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ วันจันทร์ที่ 3 เม.ย.60 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

17760939_1875764985970437_7273042608257710989_o983936_1875765062637096_1176919691390553686_n 17218694_1875765065970429_8251485548196733075_o 17492904_1875765302637072_7325186217660299589_o 17545585_1875765139303755_939479639574242754_o 17546991_1875765255970410_8813632713730864133_o 17620154_1875765412637061_4147500293692770389_o 17620322_1875765405970395_5563179365049482485_o 17636902_1875765245970411_3827391226726822577_o 17637185_1875765305970405_5548728664160536281_o 17757657_1875765059303763_8638645439692960743_n 17757664_1875764992637103_1048946757950609015_n 17758545_1875765322637070_2349634813697860613_o 17758586_1875765249303744_4866034932916990497_o  17760959_1875765135970422_3513930695429719217_o

0

Selamat Pagi สวัสดียามเช้า

Posted by:

นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า “Selamat Pagi สวัสดียามเช้า” เพื่อพบปะ พูดคุยข้อราชการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมด้วยนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร วันจันทร์ที่ 3 เม.ย.60 เวลา 07.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล17492373_1875753262638276_1062319721835591906_o15068874_1875750549305214_3436243947636055362_o  17492663_1875749522638650_7345581377766360805_o 17504244_1875753802638222_1993227381161445046_o 17504327_1875750245971911_6406565252093566138_o 17504422_1875751472638455_3517696146587682048_o 17546943_1875753272638275_8064583504180268631_o 17546978_1875750675971868_7726144511468404521_o 17620114_1875749585971977_2325302474664960415_o 17620237_1875748695972066_8329105557822083758_o 17621651_1875750222638580_8397954485996809749_o 17631988_1875748192638783_7609587602274616152_o 17632206_1875748979305371_5299868178893420173_o 17635524_1875754075971528_6448658828474095503_o 17636948_1875752999304969_1638620651508632582_o 17637013_1875749202638682_810672033108195369_o 17637091_1875749882638614_4436396426905893047_o 17760885_1875751865971749_448833477582014815_o 17761003_1875750255971910_8333522262091633380_o
0
Page 3 of 5 12345