รวมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย”

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จนท.อบต.กำแพง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศาลากลางจังหวัดสตูล วันเสาร์ที่ 18 มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

timeline_20170318_113705 timeline_20170318_113706 timeline_20170318_113708 timeline_20170318_113710 timeline_20170318_113712 timeline_20170318_113714 timeline_20170318_113716 timeline_20170318_113718 timeline_20170318_113719 timeline_20170318_113721

0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 2)

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 2)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เพื่อให้ประชาชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี
โดยการแสดงความอาลัย หรือกิจกรรม เป็นพระบรมราชานุสรณ์ เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง วันพุธที่ 15 มี.ค.60

timeline_20170315_194601 timeline_20170315_194600 timeline_20170315_194559 timeline_20170315_194558 timeline_20170315_194556

0

วันสตรีสากล ประจำปี 2560

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2560”
(กิจกรรมสัมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0)
เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดสตูลให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยีในยุค 4.0
และสามารถนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ลานจอดรถศาลากลางตังหวัดสตูล วันอังคารที่ 14 มี.ค.60 เวลา 18.00 น.

timeline_20170315_194935 timeline_20170315_194937 timeline_20170315_194938 timeline_20170315_194939 timeline_20170315_194941 timeline_20170315_194942 timeline_20170315_194944 timeline_20170315_194945

0

งานมรกตอันดามัน LA-NGU-FOOD-FESTIVEL 2017 ครั้งที่ 11

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมรกตอันดามัน
LA-NGU-FOOD-FESTIVEL 2017 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13-19 ก.พ. 60
ณ สนามเทศบาลตำบลกำแพง วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.60 เวลา 18.30 น.

DSC_3020 DSC_3027 DSC_3026 DSC_3025 DSC_3024 DSC_3023 DSC_3022 DSC_3021

DSC_3034 DSC_3033 DSC_3032 DSC_3031 DSC_3030 DSC_3029 DSC_3028

DSC_3041 DSC_3040 DSC_3039 DSC_3038 DSC_3037 DSC_3036 DSC_3035

DSC_3043 DSC_3051 DSC_3050 DSC_3049 DSC_3047 DSC_3046 DSC_3045

DSC_3043 DSC_3051 DSC_3050 DSC_3049 DSC_3047 DSC_3046 DSC_3045

DSC_3052 DSC_3061 DSC_3060 DSC_3058 DSC_3057 DSC_3056 DSC_3053

DSC_3062 DSC_3072 DSC_3071 DSC_3070 DSC_3069 DSC_3065 DSC_3064

DSC_3073 DSC_3083 DSC_3082 DSC_3081 DSC_3080 DSC_3077 DSC_3074 DSC_3095 DSC_3094 DSC_3093 DSC_3087 DSC_3086 DSC_3085 DSC_3084

0

ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครยะลา

Posted by:

 นางสำลี ลัคนาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จนท.อบต.กำแพง
ร่วมต้อนรับ คณะจากเทศบาลนครยะลา น.ส.สายทิพย์ ทิ้งดำขาว ย้ายกลับมา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม วันอังคารที่ 31 ม.ค.60

DSC_0475 DSC_0477 - Copy DSC_0579 DSC_0578 DSC_0577 DSC_0568 DSC_0563 DSC_0562

DSC_0495 DSC_0494 DSC_0493 DSC_0491 DSC_0490 DSC_0488 DSC_0481 - Copy

DSC_0511 DSC_0507 DSC_0506 DSC_0502 DSC_0500 DSC_0499 DSC_0498

DSC_0524 DSC_0523 DSC_0522 DSC_0519 DSC_0518 DSC_0517 DSC_0512

DSC_0561 DSC_0554 DSC_0553 DSC_0542 DSC_0538 DSC_0536 DSC_0526

0

วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560

Posted by:

รายละเอียด : นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ข้าราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก และพนักงาน มอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล”
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล วันอังคารที่ 14 ก.พ.60 เวลา 08.30 น.

DSC_3173 DSC_3172 DSC_3171 DSC_3169 DSC_3168 DSC_3167 DSC_3166

DSC_3165 DSC_3163 DSC_3162 DSC_3161 DSC_3160 DSC_3159 DSC_3158

DSC_3156 DSC_3154 DSC_3153 DSC_3151 DSC_3150 DSC_3149 DSC_3146

DSC_3144 DSC_3143 DSC_3142 DSC_3141 DSC_3140 DSC_3138 DSC_3137

DSC_3136 DSC_3131 DSC_3128 DSC_3127 DSC_3126 DSC_3124 DSC_3123

DSC_3121 DSC_3120 DSC_3119 DSC_3117 DSC_3116 DSC_3114 DSC_3113

DSC_3111 DSC_3110 DSC_3109 DSC_3108 DSC_3107 DSC_3106 DSC_3105

DSC_3103 DSC_3101 DSC_3099 DSC_3098 DSC_3097 DSC_3096 DSC_3220

DSC_3219 DSC_3218 DSC_3217 DSC_3216 DSC_3215 DSC_3214 DSC_3213DSC_3212 DSC_3211 DSC_3210 DSC_3209 DSC_3208 DSC_3207 DSC_3206

DSC_3204 DSC_3203 DSC_3202 DSC_3201 DSC_3200 DSC_3199 DSC_3198

DSC_3195 DSC_3193 DSC_3192 DSC_3191 DSC_3190 DSC_3189 DSC_3188

DSC_3187 DSC_3186 DSC_3184 DSC_3183 DSC_3182 DSC_3181 DSC_3180

DSC_3179 DSC_3178 DSC_3177 DSC_3174

0

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน

Posted by:

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีเปิดงานและเพื่อทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจเดียวกัน”
โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

DSC_4210 DSC_4229 DSC_4253 DSC_4368 DSC_4380 DSC_4433 DSC_4453 DSC_4464 DSC_4552 DSC_4594 DSC_4627

0

นโยบายของนายกหญิง พาข้าวห่อ ไปร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกัน ทุกวันพุธ

Posted by:

นโยบายของนายกหญิง พาข้าวห่อ ไปร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกัน ทุกวันพูธ
นักข่าวสนใจมาร่วมทำข่าวด้วย วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศ สูดธรรมชาติกันบ้าง ที่ฝายการน้ำ ม.1 บ้านควนไสน เวลา 12.00 น.

130239 DSC_4022 DSC_4077 DSC_4101 DSC_4110 DSC_4131 DSC_4134 DSC_4147 DSC_4178

0

เปิดบ้านวิชาการกำแพงวิทยา” (Open House 2016)

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
“เปิดบ้านวิชาการกำแพงวิทยา” (Open House 2016)
และเป็นสักขีพยานในการมอบเกียรติบัตร ร่วมชมผลงานนักเรียนแต่ละระดับชั้น และนิทรรศการหน่วยงานต่างๆ
วันอังคารที่ 7 มี.ค.60 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล

 

DSC_3891 DSC_3925 DSC_3932 DSC_3957 DSC_3962 DSC_396807

0

การพัฒนาบุคลากร อปท.ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร “
การพัฒนาบุคลากร อปท.ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการผู้สูงอายุแก่บุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
และเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
วันที่ 27-28 ก.พ.60 ณ ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

17005882_1445904912100749_1895412254_n 17005957_1445905098767397_223893564_n 17028946_1445904982100742_952834707_n 17078118_1445905048767402_1317282992_n 17092242_1445904902100750_1955780264_n
0
Page 4 of 5 12345