กาแฟยามเช้าพร้อมพบปะสมาชิก

Posted by:

รายละเอียด : นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง เชิญที่ปรึกษา กำนัน ผญ.บ้าน สมาชิกสภา และ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน มาร่วมสภากาแฟยามเช้า ซึ่งเป็นนโยบายของนายกหญิง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและเสนอโครงการต่างๆภายในชุมชน วันพุธที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

DSC_0582 DSC_0608 DSC_0602 DSC_0601 DSC_0596 DSC_0595 DSC_0594 DSC_0592 DSC_0589 DSC_0586 DSC_0583

DSC_0718 DSC_0715 DSC_0661 DSC_0650 DSC_0627 DSC_0626 DSC_0611

DSC_0739 DSC_0735 DSC_0733 DSC_0732 DSC_0729 DSC_0727 DSC_0725

DSC_0755 DSC_0754 DSC_0753 DSC_0749 DSC_0746 DSC_0745 DSC_0741

DSC_0827 DSC_0815 DSC_0809 DSC_0808 DSC_0763 DSC_0762 DSC_0757

0

ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครยะลา …

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จนท.อบต.กำแพง ร่วมต้อนรับ คณะจากเทศบาลนครยะลา น.ส.สายทิพย์ ทิ้งดำขาว ย้ายกลับมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม วันอังคารที่ 31 ม.ค.60

 

DSC_0475 DSC_0477 - Copy DSC_0481 - Copy DSC_0488 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0498 DSC_0499 DSC_0500 DSC_0519 DSC_0518 DSC_0517 DSC_0512 DSC_0511 DSC_0507 DSC_0506 DSC_0502 DSC_0522 DSC_0523 DSC_0524 DSC_0526 DSC_0536 DSC_0538 DSC_0542 DSC_0553 DSC_0554 DSC_0561 DSC_0562 DSC_0563 DSC_0568 DSC_0577 DSC_0578 DSC_0579

 

 

 

0
Page 5 of 5 12345