วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560

Posted by:

รายละเอียด : นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ข้าราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก และพนักงาน มอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล”
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล วันอังคารที่ 14 ก.พ.60 เวลา 08.30 น.

DSC_3173 DSC_3172 DSC_3171 DSC_3169 DSC_3168 DSC_3167 DSC_3166

DSC_3165 DSC_3163 DSC_3162 DSC_3161 DSC_3160 DSC_3159 DSC_3158

DSC_3156 DSC_3154 DSC_3153 DSC_3151 DSC_3150 DSC_3149 DSC_3146

DSC_3144 DSC_3143 DSC_3142 DSC_3141 DSC_3140 DSC_3138 DSC_3137

DSC_3136 DSC_3131 DSC_3128 DSC_3127 DSC_3126 DSC_3124 DSC_3123

DSC_3121 DSC_3120 DSC_3119 DSC_3117 DSC_3116 DSC_3114 DSC_3113

DSC_3111 DSC_3110 DSC_3109 DSC_3108 DSC_3107 DSC_3106 DSC_3105

DSC_3103 DSC_3101 DSC_3099 DSC_3098 DSC_3097 DSC_3096 DSC_3220

DSC_3219 DSC_3218 DSC_3217 DSC_3216 DSC_3215 DSC_3214 DSC_3213DSC_3212 DSC_3211 DSC_3210 DSC_3209 DSC_3208 DSC_3207 DSC_3206

DSC_3204 DSC_3203 DSC_3202 DSC_3201 DSC_3200 DSC_3199 DSC_3198

DSC_3195 DSC_3193 DSC_3192 DSC_3191 DSC_3190 DSC_3189 DSC_3188

DSC_3187 DSC_3186 DSC_3184 DSC_3183 DSC_3182 DSC_3181 DSC_3180

DSC_3179 DSC_3178 DSC_3177 DSC_3174

0

Add a Comment