งานมรกตอันดามัน LA-NGU-FOOD-FESTIVEL 2017 ครั้งที่ 11

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมรกตอันดามัน
LA-NGU-FOOD-FESTIVEL 2017 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13-19 ก.พ. 60
ณ สนามเทศบาลตำบลกำแพง วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.60 เวลา 18.30 น.

DSC_3020 DSC_3027 DSC_3026 DSC_3025 DSC_3024 DSC_3023 DSC_3022 DSC_3021

DSC_3034 DSC_3033 DSC_3032 DSC_3031 DSC_3030 DSC_3029 DSC_3028

DSC_3041 DSC_3040 DSC_3039 DSC_3038 DSC_3037 DSC_3036 DSC_3035

DSC_3043 DSC_3051 DSC_3050 DSC_3049 DSC_3047 DSC_3046 DSC_3045

DSC_3043 DSC_3051 DSC_3050 DSC_3049 DSC_3047 DSC_3046 DSC_3045

DSC_3052 DSC_3061 DSC_3060 DSC_3058 DSC_3057 DSC_3056 DSC_3053

DSC_3062 DSC_3072 DSC_3071 DSC_3070 DSC_3069 DSC_3065 DSC_3064

DSC_3073 DSC_3083 DSC_3082 DSC_3081 DSC_3080 DSC_3077 DSC_3074 DSC_3095 DSC_3094 DSC_3093 DSC_3087 DSC_3086 DSC_3085 DSC_3084

0

Add a Comment