รวมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย”

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จนท.อบต.กำแพง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศาลากลางจังหวัดสตูล วันเสาร์ที่ 18 มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

timeline_20170318_113705 timeline_20170318_113706 timeline_20170318_113708 timeline_20170318_113710 timeline_20170318_113712 timeline_20170318_113714 timeline_20170318_113716 timeline_20170318_113718 timeline_20170318_113719 timeline_20170318_113721

0

Add a Comment