พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน

Posted by:

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีเปิดงานและเพื่อทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจเดียวกัน”
โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

DSC_4210 DSC_4229 DSC_4253 DSC_4368 DSC_4380 DSC_4433 DSC_4453 DSC_4464 DSC_4552 DSC_4594 DSC_4627

0

Add a Comment