ค่ายเยาวชนนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ “ค่ายเยาวชนนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนเป็นบุคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ หลีกห่างจากสิ่งเสพติด วันศุกร์ที่ 7 เม.ย.60 เวลา 10.00 น.

17834983_1877824945764441_3893618417628111189_o 17834864_1877825709097698_7784664097177465918_o 17834319_1877825232431079_6769944782982541268_o 17834049_1877825822431020_1434791504186553731_o 17834025_1877825862431016_3370904506642908236_o 17833955_1877824872431115_7022636682285265677_o 17814536_1877825499097719_8951700661360628181_o 17814438_1877825885764347_2070786117053701811_o 17807570_1877824942431108_3815057348960667946_o 17807532_1877825359097733_165749076509782849_o 17807523_1877824952431107_1775050030968519569_o 17807338_1877825085764427_6896405977437250531_o 17761147_1877825219097747_6398090013402394987_o 17758341_1877824869097782_5472079251911543300_o 17620136_1877825032431099_769077005840108740_o 17546840_1877825105764425_3320879344291342582_o 17545620_1877824875764448_6275376481464194590_o 17492820_1877825609097708_8344487750701027240_o

 

0

Add a Comment