ระบบเศรษฐกิจ

การพณิชยกรรมและบริการ

–  ห้างสรรพสินค้า(ขนาดเล็ก)                      1          แห่ง

–  สถานีบริการน้ำมัน                                  4          แห่ง

สถานประกอบการและบริการ

–  บังกะโล                                               9          แห่ง

–  ร้านอาหาร                                            14         แห่ง

–  ร้านค้า                                                  74         แห่ง

–  บ้านเช่า,ที่ดินเช่า                                   63         แห่ง

–  อู่ซ่อมรถ,ร้านซ่อมรถ                              25         แห่ง

–  อื่นๆ   (คาร์แคร์,ลานปาล์ม,เต้นท์รถ)                        29         แห่ง

การอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

–  โรงน้ำแข็ง                                            2          แห่ง

–  โรงบรรจุแก๊ส                                        1          แห่ง

–  ร้านค้าไม้                                             2          แห่ง

–  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                               2          แห่ง

–  แพปลา                                               1          แห่ง

–  โรงกลึง                                               6          แห่ง

–  รับซื้อ – ขายของเก่า                             3          แห่ง

­หมายเหตุ  ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  ปีงบประมาณ 2559  กองคลัง อบต.กำแพง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์                                      2          แห่ง

มัสยิด                                                 16         แห่ง

โบสถ์                                                  1          แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม

–  พิธีเข้าสุนัต

–  วันเมาลิด

–  การถือศีล

–  การประกอบพิธีฮัจย์

–  วันฮารีรายอ

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ

–  ประเพณีสงกรานต์

–  ประเพณีลอยกระทง

–  ประเพณีการบวชนาค

–  ประเพณีการชักพระ

–  ประเพณีชิงเปรต

กีฬา  นันทนาการ / ผักผ่อน

สนามกีฬาอเนกประสงค์                           จำนวน       9      แห่ง

สนามวอลเลย์บอล                                  จำนวน       3       แห่ง

สนามบาสเกตบอล                                  จำนวน       1       แห่ง

สนามฟุตบอล                                         จำนวน       8       แห่ง

ลานแอโรบิค                                          จำนวน       2       แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่

–  แหล่งฟอสซิลห้วยแร่                                ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9

–  ถ้ำอุไรทอง                                              ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8

–  แหล่งฟอสซิลเขาแดง                               ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,6,2

–  แหล่งฟอสซิลเขาน้อย                               ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11

–  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                          ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1

การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง การบริหารรายรับ –รายจ่าย ในงบประมาณที่ผ่านมาฃฃ ( ปี 2558– 2559 )

ปีงบประมาณ  2558

            –  รายรับ รวม       83,866,409.19    บาท

รายได้                                            26,417,783.67   บาท

อุดหนุนทั่วไป                                  22,334,706.00   บาท

อุดหนุนเฉพาะกิจ   /วัตถุประสงค์       35,113,919.52   บาท

–  รายจ่าย           รวม       78,172,684.47 บาท

รายจ่าย                                         43,058,764.95   บาท

อุดหนุนเฉพาะกิจ                            35,113,919.52  บาท

ปีงบประมาณ  2559                                                                    

–  รายรับรวม    81,727,922.72 บาท

รายได้                                              26,506,680.67   บาท

อุดหนุนทั่วไป                                    20,058,570.00   บาท

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                     7,533,139.05    บาท

อุดหนุนเฉพาะกิจ                              12,315,533.00   บาท

เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ 5 จังหวัด ชายแดนใต้  5,314,000.00  บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ          –  บาท

 –  รายจ่ายรวม  78,865,376.27 บาท

รายจ่าย                                                      43,702,704.22   บาท

รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ                             12,315,533.00   บาท

รายจ่ายอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                    17,533,139.05   บาท

เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ 5 จังหวัดชายแดน    5,314,000.00 บาท