สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-701-252 โทรสาร(FAX) 074-701-252-19
Web Site : http://kamphaeng.go.th
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น