Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือ หรือแท็บเล็ตเก่า เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส2 (ดู : 43)
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 26)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ดู : 25)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 23)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (ดู : 19)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ดู : 34)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 45)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 2/2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พมจ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะครู และนักเรียนสายเพชรศึกษา ที่ได้นำเด็กมาทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ที่มีวิสัยทศน์กว้างไกลเท่าทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ณ ถ้ำอุไรทอง ม.8 บ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 11.10 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลรักษาชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs