Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ประชาสัมพันธ์การรับคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการและโภชนาการ (ดู : 19)
16-20 มิ.ย. 61 ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก (ดู : 21)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่5 บ้านปีใหญ่ (ดู : 54)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน (ดู : 41)
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่10 บ้านปากปิง (ดู : 39)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมานอุทิศ หมู่ที่2 บ้านท่าแลหลา (ดู : 41)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
โครงการสื่อสารจังหวัด ประชาสัมพันธ์เมืองอุทยานธรณีโลก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันกีฬานักเรียน ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเกมส์ 2018
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่พบปะประชาชน จังหวัดสตูล จุดที่ 2 อำเภอละงู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
เปิดโครงการโกตาสวย ชุมชนยิ้มได้ด้วยการจัดการขยะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ติดตามดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคมืิอ เท้า ปาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฟุตบอลชิงชนะเลิศ รุ่นเยาวชนทั่วไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชิงชนะเลิศ กำแพงเกมส์ 2018
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพงเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมประชุมทบทวนจัดการทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการกองทุนปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าแลหลา เป็นประธานเปิดโครงการอาหารปลอดภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ระเบิดความันส์!! สานสัมพันธ์น้องพี่ในชุมชนกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
มหกรรมกีฬา กำแพงเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
"ชาวบ้านเฮ!! อบต.กำแพง บุกเบิกถนนเส้นใหม่ “สายโบลตัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รองรับ Satun UNESCO Global Geopark"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพงร่วมกับโรงพยาบาลสตูล ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs