Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ  (ดู : 13)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา (ดู : 12)
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ประจำปี 2561 (ดู : 18)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สาย) (ดู : 5)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่5 บ้านปีใหญ่ (ดู : 63)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน (ดู : 52)
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่10 บ้านปากปิง (ดู : 46)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
ร่วมในพิธีเปิดอาคารผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลละงู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ลงพื้น ซ่อมแซม และอุดถนน ม.2 บ้านท่าแลหลา ม.5 บ้านปิใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมแสง สี เสียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สุไหงตำมะลัง พร้อมด้วยเดินแบบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง ดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่ ต.กำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
สำรวจพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะทัศนศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs