Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
16-20 มิ.ย. 61 ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก (ดู : 4)
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.กำแพง ลงพื้นที่ เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่ตำบลกำแพง (ดู : 2)
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.กำแพง ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 3)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่5 บ้านปีใหญ่ (ดู : 42)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน (ดู : 32)
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่10 บ้านปากปิง (ดู : 31)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมานอุทิศ หมู่ที่2 บ้านท่าแลหลา (ดู : 31)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
พิธีสวดอภิธรรมศพคุณแม่สร้อย ถาวร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.กำแพง ลงพื้นที่บริเวณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
งานสตูลอีฎิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้า ๑๔๓๙ ครั้งที่ ๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนควนฟ้าแลบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
17 - 18 มิถุนายน 2561 เหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ซ่อมแซมบริเวณถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ระธานอิหม่ามอำเภอละงู ลงพื้นที่ร่วมพัฒนามัสยิดบ้านโกตา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายสุริยา ลัคนาวงศ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมพ่นยากำจัดยุงลาย
และซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง
พร้อมนายกิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รองปลัด อบต.กำแพง
เข้าร่วมการสัมมนาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนกำพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองแงะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้ ส.อ.สุทิน หมูดเอียด ผอ.กองคลัง และนางเด่นเดือน บุญรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กำแพง เป็นตัวแทนรับมอบอินทผาลัมจาก ส.ต.อ.หญิง บุษราภรณ์ สันนุกิจ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาละงู
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันเต่าโลก (World Turtle Day) โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs