Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
 
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดู : 33)
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่ งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าหายากให้คงอยู่ตลอดไป  (ดู : 74)
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์  (ดู : 40)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ดู : 20)
รายงานแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 43)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 50)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 123)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคฯาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ลงพื้นที่สถานที่จัดงานวันเต่าโลกครั้งที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ ฝึกปฏิบัติการทำขนมพื้นบ้านขนมลา โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร สุขภาพอนามัย ทำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสินรินธร(บ้านบาตะกูโบ)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 110 คน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมพัฒนาศักยาภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง ระดมพลังมวลชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาและป้องกัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรมพลศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
เยี่ยมชมพร้อมด้วยศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับถ้ำอุไรทองถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs