Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือ หรือแท็บเล็ตเก่า เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส2 (ดู : 66)
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 45)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ดู : 45)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 40)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (ดู : 36)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ดู : 52)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 62)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูล ลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 08.30 น.นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ในนามประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ร่วมกิจกรรมชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากบาง ตำบลละงู และศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านปากปิง ตำบลกำแพง โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจัหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่พร้อมมอบของรางวัลให้เด็กๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจาก บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ มาบันทึกเทปรายการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การจัดการน้ำอ่างพวง การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการมาอนุรักษ์ดินแลน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 2/2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พมจ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs