Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ประชาสัมพันธ์บทความข้อกฏหมายทางหลวง ด้วยกรมทางหลวงชนบท (ดู : 8)
แนะนำ อตบ กำแพง 62 (ดู : 20)
อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 22)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 70)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (ดู : 57)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ดู : 76)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 80)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
กิจกรรมคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีเปิดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (la-ngu food festival ๒๐๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้สามารถช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 10.30 น.นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วยปลัด และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเกาะจันทร์ ที่มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูล ลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 08.30 น.นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ในนามประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ร่วมกิจกรรมชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากบาง ตำบลละงู และศูนย์พัฒน์เด็กเล็กบ้านปากปิง ตำบลกำแพง โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจัหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่พร้อมมอบของรางวัลให้เด็กๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจาก บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ มาบันทึกเทปรายการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การจัดการน้ำอ่างพวง การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการมาอนุรักษ์ดินแลน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs