Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดู : 33) 10 เม.ย. 2562
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่ งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าหายากให้คงอยู่ตลอดไป (ดู : 74) 2 เม.ย. 2562
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ (ดู : 40) 2 เม.ย. 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน วันเต่าโลก ครั้งที่ 5 (ดู : 61) 25 มี.ค. 2562
ร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในงานวันเต่าโลก หัวข้อ “อนุรักษ์เต่าโลก” (ดู : 52) 21 มี.ค. 2562
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้านผ่านเว็บไซต์ http://www.doe.go.th (ดู : 33) 20 มี.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Run World Turtle Day 2019 (ดู : 83) 4 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์บทความข้อกฏหมายทางหลวง ด้วยกรมทางหลวงชนบท (ดู : 55) 11 ก.พ. 2562
แนะนำ อตบ กำแพง 62 (ดู : 67) 7 ก.พ. 2562
อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 62) 4 ก.พ. 2562
รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 (ดู : 61) 23 ม.ค. 2562
"บ้านควน Plogging วิ่งรักษ์โลก (ดู : 62) 23 ม.ค. 2562
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ดู : 64) 21 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือ หรือแท็บเล็ตเก่า เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส2 (ดู : 128) 9 พ.ย. 2561
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 102) 7 พ.ย. 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ดู : 98) 31 ต.ค. 2561
นางสำลี ลัคนาวศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.กำแพง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางหมาก (ดู : 106) 30 ต.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน (ดู : 1040) 29 ต.ค. 2561
นางสำลี ลัคนาวงศ์นายก อบต.กำแพง ร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ละงู (ดู : 85) 29 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่ (ดู : 119) 17 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการ (ดู : 146) 31 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา (ดู : 110) 25 ก.ค. 2561
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ประจำปี 2561 (ดู : 121) 23 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (ดู : 122) 11 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการและโภชนาการ (ดู : 116) 4 ก.ค. 2561
16-20 มิ.ย. 61 ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก (ดู : 119) 19 มิ.ย. 2561
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.กำแพง ลงพื้นที่ เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่ตำบลกำแพง (ดู : 118) 14 มิ.ย. 2561
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.กำแพง ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 105) 14 มิ.ย. 2561
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุริยา ลัคนาวงศ์ (ดู : 111) 14 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ตำบลกำแพง (ดู : 124) 14 มิ.ย. 2561
ยื่นแบบและชำระภาษี (ดู : 114) 13 มิ.ย. 2561
ป้ายภาษีท้องถิ่น 2 (ดู : 124) 13 มิ.ย. 2561
>> อัพเดท!! สถานการณ์ล่าสุด เมื่อเวลา ๑๔.๓๙ น. วันนี้ (๑๑ มิ.ย. ๖๑) (ดู : 125) 11 มิ.ย. 2561
ศึกวันเต่าโลก WORLD TURTLE DAY 2018 ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2561 (ดู : 258) 6 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 พ.ค. 2561 (ดู : 176) 6 พ.ค. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัักษ์โลก (ดู : 161) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 108) 24 พ.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 108) 24 พ.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 109) 24 มิ.ย. 2560
แข่งจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 132) 21 พ.ค. 2560
หลักเกณฑ์การประกวด Miss Turtle Beauty Queen 2017 (ดู : 126) 5 พ.ค. 2560
ใบสมัคร Miss Turtle Beauty Queen 2017 (ดู : 129) 5 พ.ค. 2560
การจัดตั้งศุนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 106) 18 เม.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 107) 24 ก.พ. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 101) 27 ม.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ. 256 (ดู : 106) 27 ม.ค. 2560
การชำระภาษี (ดู : 138) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs