Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่ งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าหายากให้คงอยู่ตลอดไป
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 75 คน
ประกาศวันที่  2 เมษายน 2562

อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่ งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าหายากให้คงอยู่ตลอดไป 
....................................... 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง กล่าวว่า อบต.กำแพง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานซึ่งเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดที่ใกล้สูญพันธุ์ และอนุรักษ์เต่าน้ำจืดและเต่าบกอื่นๆให้คงอยู่สืบไปเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และของประเทศไทย รวมทั้งทำให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆเพิ่มขึ้นในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และโลกได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงได้จัดโครงการวันเต่าโลกขึ้น ซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีที่สำคัญต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้ชื่อวันเต่าโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลกำแพงและจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าน้ำจืด และเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในตำบล และเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและทราบถึงประวัติความเป็นมาของเต่ากระอาน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับงานวันเต่าโลกในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2562 ณ ลานตลาดนัด ถนนสายฉลุง- ทุ่งหว้า ข้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิยางยนต์ หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อย่างนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล กิจกรรมชมศูนย์เพาะพันธุ์เต่ากระอานและสัตว์น้ำจืด นำเที่ยวชมงานโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “อนุรักษ์เต่าโลก” กิจกรรมการเรียนรู้วงจรชีวิตเต่า กิจกรรมแต่งแต้มสีสันเต่าโลก มหกรรมอาหารและของดีตำบลกำแพง และการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนและสินค้าอื่นๆ การแข่งขันนกกรงหัวจุก แข่งขันไก่แจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพต่างๆได้แก่ รำกลองยาว การแสดงศิลปะมวยไทย การแสดงศิลปะการป้องกันตัวปันจักสีลัต เป็นต้นกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียง
.....................................................

#วันเต่าโลก #กำแพง #สตูล #ส่องใต้นิวส์

https://www.facebook.com/songtainews/photos/a.107482719338679/2138581552895442/?type=3&theater

 

 
 
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs