Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กกต.สตูล ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 113 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

"กกต.สตูล ลงพื้นที่ อบต.กำแพง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น"
ที่ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายก อบต.กำแพง พร้อมว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อบต.กำแพง เข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง พร้อมการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล โดยนางนิตยา บุญรัตน์ พนง.ลต.ชก.ปนท.หน.กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนายทัศชัย โสสนุ้ย พนง.ลต.ชก. ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs