Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 84 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

อบต.กำแพง จัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง คณะครูอาจารย์ นักเรียน พร้อมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบพระราชสมภพแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนและร่วมกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่รวม 280 คน กิจกรรมในวันนี้มีการปลูกป่าชายเลน ๒,๐๐๐ ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ณ หมู่ที่ ๕ บ้านปิใหญ่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs