Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 111 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้เวลา 14.00 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้ นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายก อบต.กำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดพบว่า ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 24 ปี ยาเสพติดที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ ยาบ้า กัญชา ไอซ์ และพืชกระท่อม 
จากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงมีเป้าหมายการพัฒนามาตราการ 3 มาตราการ เพื่อลดปริมานผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้
1. พัฒนาการดำเนินตามมาตราการปราบปรามยาเสพติดให้มีขีดความสามารถในการสกัดกั้นยาเสพติด
2. พัฒนาการดำเนินการตามมาตราการบำบัดรักษายาเสพติดให้มีมาตราฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาการดำเนินการตามมาตราการป้องกันยาเสพติด โดยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเชิงรุก โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นลดปริมานผู้ที่เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน แก่ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs