Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะครู และนักเรียนสายเพชรศึกษา ที่ได้นำเด็กมาทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ที่มีวิสัยทศน์กว้างไกลเท่าทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ณ ถ้ำอุไรทอง ม.8 บ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 147 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 25 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. อิทธิชัย จันทร์เพ็ญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางาสาวรัชนก หมัดหลีเจริญนักพัฒนาการท่องเที่ยว อบต.กำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนสายเพชรศึกษา ที่ได้นำเด็กมาทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ที่มีวิสัยทศน์กว้างไกลเท่าทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ณ ถ้ำอุไรทอง ม.8 บ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs