Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 111 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่บ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล นายอิบรอเหม ปะดุลัง ปลัดอำเภอละงู นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลกำแพง ส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล อาสาสมัคร พอ.สว. พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลจากสถานพยาบาล การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะ พอ.สว.ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านทันตกรรม การบริการทางด้านแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และการลงพื้นที่ไปยังบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกมารับบริการในหน่วยบริการ พอ.สว.ได้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs