Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 54 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วย นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลกำแพง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนา อถล. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างประสบการณ์นำกลับไประยุกต์ใช้
ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์มีการดำเนินการจัดการในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหลายด้านอาทิ เมืองคาร์บอนต่ำ การจัดการขยะ และ และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนและแหล่ง อุตสาหกรรม โดยเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดมลสารที่อยู่ในน้ำเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งมี นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs