Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 88 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านกำแพงวิทยา ๒๕๖๑"
วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านกำแพงวิทยา ๒๕๖๑" โดยมี ท่านอดินันท์ ปากบารา ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ พร้อมมุ่งสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวคิดว่างานคาราวานวิทยาศาสตร์ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปบริการประชาชนและเยาวชนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง งานคาราวานวิทยศาสตร์ อพวช. และงานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านกำแพงวิทยา ๒๕๖๑" ที่จัดแสดงในครั้ง ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
๑. นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส (ใหม่) ชุด Science for fun
๒. Enjoy Science Career (สนุกกับอาชีพ ๑๐ อาชีพ )
๓. นิทรรศการจัดแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา
และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=403839567045405&id=100022580946644

 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs