Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (la-ngu food festival ๒๐๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 64 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (la-ngu food festival ๒๐๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี ศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวพบปะแขกผู้มีเกียรติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูลให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

ดูรูปภาพเพิ่มตาม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=403503653745663&id=100022580946644

 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs