Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 75 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มอบหมายให้นางสาวรัชนก หมัดหลีเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) และเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับถ้ำอุไรทอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลก (Satun Global Geopark) โดยมีนักศึกษา จำนวน ๖๐ คน ที่เข้าเยี่ยมชม ซึ่งถ้ำอุไรทองเป็นเทือกเขาหินปูนลูกโดด ยอดเขาส่วนที่สูงที่สุดประมาณ ๙๐ เมตร ด้านล่างมีอุโมงค์ถ้ำลอดยาวประมาณ ๕๐ เมตร สามารถเดินทะลุได้ อยู่ห่างจากตัวอำเภอละงูประมาณ ๖ กิโลเมตร ด้านนอกมีทางขึ้นไปสู่ถ้ำด้านบนมีสะพานนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมภายในถ้ำได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อเข้าไปจะได้พบกับหินงอกหินย้อยที่สวยงาม รวมทั้งมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแหล่งหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล มีเรื่องเล่าตำนานว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณนี้เป็นทะเล และมีเรือสำเภามาจอดต่อมากลายเป็นหินรูปเรือสำเภาอยู่ในถ้ำ เรือสำเภามีทรัพย์สินมีค่า ทองคำมากมาย ถูกนำมาเก็บไว้ในถ้ำอุไร ซึ่งคาดว่า “อุไร” มีที่มาจากภาษามาเลย์ซึ่งแปลว่า “ทอง” เป็นแหล่งที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่ ๓ ถ้ำ คือถ้ำอุไรเป็นถ้ำใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งที่พบกระดูกมนุษย์โบราณและกระดูกสัตว์ เช่น แรด ม้าลาย จุดที่พบอยู่ห่างถ้าไปทางทิศเหนือ ๒๕ เมตร มีอายุประมาณ ๔-๕ พันปี มีถ้ำเล็กๆ คือถ้ำสำเภา เป็นแหล่งพบหอยโบราณ และถ้ำลูกสาวที่เป็นแหล่งพบกระดูกสัตว์โบราณ เช่น ฟันกรามแรด กรามหมูป่า กีบควาย หอยน้ำเค็ม หอยโข่ง หอยขมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้นมีเรื่องเล่าว่ารูตรงเสาหินของถ้ำลูกสาวสมัยก่อนชาวบ้านหนีสงครามมาหลบอยู่ในถ้ำแล้วขาดแคลนอาหารต่อมามี การทำพิธีขออาหารก็มีอาหารหย่อนลงมา ทั้งนี้พื้นที่อุทยานธรณีสตูลถูกให้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ นิเวศวิทยา โบราณคดี เป็นแหล่งทางเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามในระดับนานาชาติ ชุมชนท้องถิ่นได้ผลิตสินค้าที่นำภูมิปัญญาดังเดิมมาประยุกต์กับวัสตุดิบในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลและสร้างความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีวิทยาของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่อุทยานธรณีมีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ณ. ถ้ำอุไรทอง ม.๘ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
Cr.งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs