Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรมพลศึกษา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 71 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรมพลศึกษา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ วัน อาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น ณ สนามกีฬาประจำอำเภอละงู หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬาประจำอำเภอละงู ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนท้องถิ่นของจังหวัดสตูล ในพิธีส่งมอบ – รับมอบ สนามกีฬาประจำอำเภอ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นสักขีพยาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดสรรงบประมาณ ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ งบประมาณในการก่อสร้าง 45,000,000 บาท โดยใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ ได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สำหรับออกกำลังกาย โดยก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ มีผู้แทนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู้รับมอบสนามกีฬาประจำอำเภอละงู นายดารเร๊ะ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ผู้รับมอบลู่วิ่งสนามกีฬาอำเภอควนโดน และนางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นอกจากนั้น ในพิธีส่งมอบ – รับมอบ สนามกีฬาประจำอำเภอละงูและลู่วิ่งสนามกีฬาประจำอำเภอควนโดน ยังจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ประกอบด้วย การเต้นแอโรบิคจากกลุ่มแม่บ้านตำบลกำแพง ซึ่งนำโดย นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่าง ทีมดาราทีวีรวม VIP กรมพลศึกษา พบ ทีม VIP สตูล โดย ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ร่วมลงเล่นฟุตบอลคู่พิเศษนี้ด้วย ซึ่งมีประชาชนเข้ามาร่วมชมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาอำเภอละงู หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.กำแพง

ดูรูปเพิ่มเติม

 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs