Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
อบต.กำแพง ระดมพลังมวลชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาและป้องกัน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 62 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

“อบต.กำแพง ระดมพลังมวลชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาและป้องกันภัยแล้ง ที่ห้วยวังโตน บ้านควนไสน ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
วันนี้ (26 ธ.ค. 62) นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมว่าที่ ร.ต.อิทธิชัย จันทร์เพ็ญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ อบต.กำแพง และชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยวังโตน ในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับชุมชนบ้านควนไสน หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาสร้างประโยชน์ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและฝายกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในดินและให้ประชาชนสามารถกักเก็บน้ำที่ไหลตามธรรมชาติภายในลำห้วยไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดภาวะภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ 
ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าห้วยวังโดน ยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านให้ความชุ่มชื้นถึง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน, หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่, หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย และหมู่ที่ 8 บ้านอุไร ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำดังกล่าวกว่า 1,600 ครัวเรือน เมื่อมีการสร้างฝายชะลอน้ำ ทำให้เกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปสามารถทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็นการสร้างรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใน อบต.กำแพง อย่างยั่งยืน ตามหลักศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022580946644&sk=photos&collection_token=100022580946644%3A2305272732%3A69&set=a.411448569617838&type=3

 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs